eVitae

Nem mondhatom el senkinek

Címke archívum: USA

Hát, az USA is… (vagy se…?)

[E postom publikálása óta kiderült a tévedés: nem szenátorok, hanem képviselők írták a levelet. A mondanivalóm lényegét, a probléma gyökerét azonban ez a legkevésbé sem érinti. Utólag – ahogy időm engedi – majd kicsit átírom a postot ezt a téves információt korrigálandó.]
https://i0.wp.com/tamara-exposito.wikispaces.com/file/view/Symbols-of-USA.jpg/31954803/Symbols-of-USA.jpg

A magyar ballibes-demokrata közbeszéd divatja elindult világhódító útjára – már az amerikai szenátorok is verbálpettingelnek: az Amerikai Népszava arról tudósít, hogy az USA szenátusából(1) ötven szenátor írta alá a(z amúgy illegitim) magyar miniszterelnöknek címzett levelet. Nagyszerű dolog – lehetne. Ha nem vették volna át a magyar közéletben honos verbálpetting divatját: mondok is valamit, meg nem is. Pontosan ugyanúgy kerülgetik a forró kását, mint a magyar “demokratikus erők”. Dehogyis nevezik fasisztáknak a fasisztákat. Még veszélybe kerülne  azok áldozatos munkája, akik “mint az erősödő amerikai-magyar kapcsolatok eltökélt támogatói, régóta munkálkodunk a két ország közti viszonyok építésén.” Kinek kellenek a diplomáciai bonyodalmak, nem igaz, kedves Szenátor Hölgyek és Urak?  Ahogy Hitlert is hagyták annak idején az őrült, népirtó “végső megoldás” projektjén majdnem a teljes sikerig munkálkodni, mert hát bizonyára akkor is fontos volt a két ország közötti jó viszony ápolása, tekintettel a gazdasági szempontokra is(2).

Értem én, hogy nemzetközi kapcsolatokban még fontosabb a finomkodás, még fontosabb a sz@rt selyempapírba csomagolni, mint egy országon belül. De Tisztelt Szenátor Hölgyek és Urak, akkor most hogy is van ez? Az Önök országának, az Amerikai Egyesült Államoknak az  aláírása nemzetközi szerződéseken csak szemfényvesztés? Csak díszítőelem?  Nem kell komolyan venni, tiszteletben tartani,  elhinni? Amikor egy olyan szerződés alatt olvasható az Amerikai Egyesült Államok aláírása, amit egy falatnyi kis semmi ország  hosszú időn át, tartósan, tudatosan, ország-világ előtt nyíltan semmibe vesz, akkor erre az USA még csak finoman, a diplomácia csipkekendőjébe csomagolva még annyit se pöttyint el, hogy ejnye-bejnye? Hm. Azért nekem, mint egy nagy és erős országnak, a demokrácia és szabadság fellegvárának, a világ egyik vezető hatalmának zsenánt lenne, ha egy kis pöttömnyi országocska magas ívben lesz@rja azt a szerződést, amit én is aláírtam.

Hogy a többi aláíró – szintén nem akármilyen jelentéktelen – ország, mint Kanada, Anglia, Ausztrália, stb. sem ad magára? Igaz, igaz. De az Amerikai Egyesült Államok talán, esetleg, mutathatná a jó példát. Hiszen végül, mégis csak döntő segítséget nyújtott ahhoz, hogy Hitler ámokfutása véget érjen. (Khm. Bár nem tudhatom, hogy ha a kommunizmus réme nem indult volna sikeres ellentámadásba a nácik ellen, akkor is jöttek volna? Mert hát akkor is volt egy olyan nézet, mint most Magyarországon: a nácik még mindig jobbak, mint a “komcsik”. /Azzal az eltéréssel, hogy ma már Magyarországon valójában nem léteznek komcsik, csak a fasiszta propagandában. Mert fasiszták viszont nagyon is valóságosan léteznek./)

Tisztelt Szenátor Hölgyek és Urak, az Önök országa is felelős azért, hogy Magyarország most ilyen nyílegyenesen masírozhat egy új fasizmus felé. Egy nemzetközi szerződés betartását elsősorban nemzetközi szinten, az aláíró országok által lehet számon kérni. Hiszen gondoljanak bele: ritka az a bűnelkövető, amelyik nem megúszni akarja a felelősségre vonást, hanem ehelyett feljelenti magát. Ez talán még az Önök felnőtt demokráciájában is így van, nemde? Abban, ahol most Magyarország tart, és ami felé ez vezet, az Önök országa mindenképp cinkos. Hogy a többi aláíró ország is az, az Önök országának felelősségét nem csökkenti.

Azért ha én amerikai adófizető-, szavazópolgár lennék, nekem zsenánt lenne, hogy az én nagy és erős hazám aláírása egy nemzetközi szerződésen sz@rt se ér…

Amúgy pedig 100-ból ötven nem lenne rossz arány (“A szenátusban minden állam két fővel képviselteti magát“). Érdekes lenne lenne tudni, hogy vajon mely tagállamok szenátorai ők. Vajon a többi szenátor miért nem csatlakozott? Nem hívei a slacktivizmusnak?

És ha igaz, hogy “az elnök nem írhat alá nemzetközi egyezményt a szenátus jóváhagyása nélkül (advice and consent).(3) akkor, Önöknek, Drága Szenátor Hölgyek és Urak, munkakörükből kifolyólag is ismerniük kellene azt a nemzetközi szerződést, amiről beszélek:

Magyarországi törvénytárban(4), hatályos magyar törvényként:

1947. évi XVIII. TÖRVÉNY a Párizsban 1947. évi február hó 10. napján kelt békeszerződés becikkelyezése tárgyában

1. § A Magyar Köztársaság által a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetségével, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysággal, az Amerikai Egyesült Államokkal, Ausztráliával, a Fehérorosz Szocialista Szovjet Köztársasággal, Kanadával, Csehszlovákiával, Indiával, Új-Zélanddal, az Ukrán Szocialista Szovjet Köztársasággal, a Dél-afrikai Unióval és a Jugoszláv Szövetséges Népköztársasággal Párizsban, 1947. évi február hó 10. napján kötött békeszerződés a hozzá tartozó mellékletekkel együtt az ország törvényei közé iktattatik.

4. Cikk
Magyarország, amely a Fegyverszüneti Egyezmény értelmében intézkedett magyar területen minden fasiszta jellegű politikai, katonai vagy katonai színezetű szervezetnek, valamint minden olyan szervezetnek feloszlatása iránt, amely az Egyesült Nemzetekkel szemben ellenséges propagandát, ideértve a revizionista propagandát fejt ki, a jövőben nem engedi meg olyan effajta szervezeteknek fennállását és működését, amelyeknek célja az, hogy megfossza a népet demokratikus jogaitól.

Angol nyelven az Amerikai Egyesült Államok hivatalos(nak látszó) szerződéstárában(5):

Treaty of peace with Hungary. Signed at Paris, on 10 February 1947


The Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States of America, Australia, the Byelorussian Soviet Socialist Republic, Canada, Czechoslovakia, India, New Zealand, the Ukrainian Soviet Socialist Republic, the Union of South Africa, and the People’s Federal Republic of Yugoslavia, as the States which are at war with Hungary and actively waged war against the European enemy States with substantial military forces, hereinafter referred to as “the Allied and Associated Powers”, of the one part,

and Hungary, of the other part;

Whereas Hungary, having become an ally of Hitlerite Germany and having participated on her side in the war against the Union of Soviet Socialist Repub lics, the United Kingdom, the United States of America and other United Nations, bears her share of responsibility for this war;

PART II
POLITICAL CLAUSES
Section I

Article 4

Hungary, which in accordance with the Armistice Agreement has taken measures for dissolving all organisations of a Fascist type on Hungarian territory, whether political, military or para-military, as well as other organisations conducting propaganda, including revisionist propaganda, hostile to the United Nations, shall not permit in future the existence and activities of organisations of that nature which have as their aim denial to the people of their democratic rights.

________________________________
(1)Nevesíti Morvait és a Jobbikot a Szenátus“, Amerikai Népszava, 2012.06.23. http://nepszava.com/2012/06/amerika/nevesiti-morvait-es-a-jobbikot-a-szenatus.html
(2) Wikipedia: IBM and the Holocaust (angolul; magyar fordítás nincs) http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_and_the_Holocaust
Angol nyelvű forrást bőven lehet még találni pl. IBM, Hitler keresőszavakkal. Bár magyarországi weboldalakon is találhatók szöveghalmazok ezzel kapcsolatban, de ma már kérdés, hogy magyarországi médiumokban megjelent írásokban mennyi a hiteles információ, pláne ilyen témáról. Egy webkeresés magyar nyelvű találati listájában nem győzhetünk eleget lapozni ahhoz, hogy ne egyértelműen újfasiszta weboldalakat lehessen találni. De a nem egyértelműekben se lehetünk biztosak abban, hogy a fidesz médiatörvény hatálya alatt mennyit és hogyan merészel mondani egy magyarországi médiamunkás.
(3) Wikipédia: Az Egyesült Államok szenátusa, http://hu.wikipedia.org/wiki/Az_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok_szen%C3%A1tusa
Angolul: United States Senate, “Each U.S. state is represented by two senators, regardless of population.http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Senate

The Senate has several exclusive powers not granted to the House, including consenting to treaties as a precondition to their ratification and consenting or confirming appointments of Cabinet secretaries, federal judges, other federal executive officials, military officers, regulatory officials, ambassadors, and other federal uniformed officers,as well as trial of federal officials impeached by the House.

(4) http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=94700018.TV
(5) http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%2041/v41.pdf

(6) E postom címe korrelál egy korábbiéval: Hát, Izrael is…(vagy se…) Talán mert valami közös van bennük: külföldi országok hogyan egyengetik az utat Magyarország előtt a fasizmus felé.

Orbántól tanul az USA?

Stop SOPA & PIPAMagyarországon a demokrácia leépítésén, a szólásszabadság felszámolásán, és egy Mussolini-típusú diktatórikus, fasiszta állam építésén munkálkodik egy, a neonácik segítségével teljhatalmat szerzett, velük továbbra is együttműködő szélsőjobboldali politikai erő.
Ilyen sorsú országokban élni kényszerülő, de demokráciára, szólásszabadságra vágyók egyetlen reménye az internet országhatárokon átívelő szabadsága által nyújtott lehetőség.
Ha ezt a reményt, ha a szabadságnak ezt a lehetőségét is elveszi tőlük egy, eddig a demokrácia és a szabadság hazájának hitt erős ország, akkor semmijük sem marad.

Csatlakozom az internet szabadságát veszélyeztető
amerikai törvénytervezet (SOPA/PIPA) elleni
nemzetközi tiltakozáshoz.

Kérem a demokrácia és szabadság minden országot érintő ügyét magukénak érző netpolgárokat, csatlakozzanak a tiltakozáshoz.

(eVitae)

_________________________________________ Folytatás »»

%d blogger ezt szereti: