eVitae

Nem mondhatom el senkinek

Napi archívum: 2012-04-08

Árnyék

Avagy: tartalom és forma diszharmóniája

A magyar parlament épülete(1) Budapesten számomra egy kis csoda, a vizuális gyönyör egyik forrása.

Volt. 2010 áprilisáig. Igaz, már az előtt is kezdtek repedések támadni iránta érzett lelkesedésemen, pl. amikor egy múzeumi, kultikus tárgyat(2) az akkori politikai garnitúra nagy csinnadrattával beköltöztetett egy olyan épületbe, amelynek papírforma szerint a minden állampolgár érdekében dolgozó, általuk felhatalmazott és kiemelten fizetett közalkalmazottak kiemelt munkahelyeként kellene funkcionálnia. Ahol ezek az alkalmazottak különös felelősséget vállalva, a magyar törvényeket és nemzetközi megállapodásokat betartva, demokratikus és emberi jogi elveknek megfelelően, egyháztól függetlenül menedzselik az ország gazdasági-társadalmi ügyeit. De 2010 áprilisa óta nem tudok úgy nézni a parlament épületére, hogy ne lássam azt az árnyat is, ami rávetül:

Árny a magyar parlamenten / Shady Hungarian Parliament

Árny a magyar parlamenten / Shady Hungarian Parliament

Lám, Kedves Olvasóm, a külső és a belső mily ellentmondásban tud lenni. És miközben valami ehhez illő jó idézetért, közmondásért  turkáltam a netet (hiába), merő véletlenségből (antifatalizmusomat   némileg megingatva) épp egy csodaszép, Drezda közelében lévő németországi kastély történetére(4) bukkantam: a gyönyörű kastély falai között (ekkor még) titokban  a nácik a fizikailag és mentálisan “selejtes” honfitársaikon “tesztelték” nagy buzgalommal a később nagyipari méretűvé fejlesztett “selejtezést”. Hát, Kedves Olvasóm, hogy stílusos legyek: “így megy ez”(5).

________________________________________________
Források, megjegyzések:

(1) Wikipédia: Országházhttp://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1gh%C3%A1z
(Angol) Wikipedia: Hungarian Parliament Building  http://en.wikipedia.org/wiki/Hungarian_Parliament_Building

Steindl Imre megvalósult terve a historizáló eklektika jegyében született, barokk alaprajzú, barokk tömeghatású épület, részleteiben alapvetően neogótikus stílusú.(…)Steindl teljességgel egyedit alkotott, amikor a barokk alaprajzot és tömegkompozíciót szintetizálta a tiszta csúcsíves neogót építkezési stílussal. Az épület mind külső tömeghatásában, mind belső enteriőrjében méltán tekinthető a 19-20. század fordulója egyik nagy alkotásának az európai kontinensen.”

(2) Orbán Viktor & királyi koronaMár orbán viktor első, még ekkora teljhatalommal nem rendelkező kormányzása idején, 2000-ben előrelátóan gondoskodott róla, hogy ha a majdani teljhatalma révén esetleg akár királlyá koronáztatni óhajtja magát, akkor kéznél legyenek a szükséges koronázási kellélek, az egyszerűség végett. Ha a parlament akkori összetételét nézem(3), tulajdonképpen már akkor azt csinálhatott orbán, amit akart, hiszen lényegében – az akkor még csak szélre araszolni kezdett, és a már akkor is szélen lévő – jobboldal volt túlsúlyban, bár még kevésbé homogén módon. Így utólag megismerve a közelmúltat nem is egészen értem, hogyan veszthette el 2002-ben a választást. Nem hiszem, ha nagyot tévedek, ha azt mondom, hogy nem annyira az un. “demokratikus pártok” (mszp, szdsz) ügyes kampánya miatt. A ballibesek soha nem kényszerültek rá, hogy megtanulják: a választókért keményen és főleg folyamatosan kell dolgozni. A rendszerváltás óta egyfolytában kizárólag csak a “másik oldal” hibáiból gazdálkodtak nagy kényelmesen.  És nyilván nem is volt érdekük, hogy megerőltessék magukat. Különben megtették volna. Elvégre a húsz évnek ők is haszonélvezői voltak. Kis munkáért sok pénz. Végül is, ez az ideális, nemde, Kedves Olvasóm? Ennél már csak az az ideálisabb, ha munka nélkül van sok pénz. Egyes ügyes politikusok a kevés munkáért kapott sok pénz segítségével így lettek “üzletemberek”.  A ballibesek csak abban különböztek a (szélső)jobboldaliaktól, hogy ők rövidlátóbbak voltak. És azóta se adták semmi jelét, hogy e fogyatékosságuktól megszabadulni akarnának.Kangaroo: an Australian icon

Ha e jelekre 2002 előtt felfigyeltem volna, esetleg most épp Ausztráliában játszhatnék a kengurukkal(6).

.

(3) Wikipedia: Jelenkori magyarországi választásokhttp://hu.wikipediam.org/wiki/Jelenkori_magyarorsz%C3%A1gi_orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9si_v%C3%A1laszt%C3%A1sok#Az_1998-as_v.C3.A1laszt.C3.A1s E Wikipédia oldalnak az alján található, színes diagram mutatja, hogy milyen különösen hasznosak az ilyen ábrák: tömörítve, könnyen, gyorsan egyetlen pillantással áttekinthetjük a húsz éves gyönyörű-sokkoló tendenciát, melynek eredményeképpen 2010-ben Magyarország egy törvénysértő(7), náci ízesítésű fasisztoid országgá válhatott, minden politikai párt, minden szereplő hatékony közreműködésével.
Australian Koala Foundation (AKF)
Ha e jelekre 2002 előtt felfigyeltem volna, esetleg most épp Ausztráliában küzdhetnék a koalák(8) jogaiért.

.
.
(4) Szép külső, sötét múlt, http://regi.sofar.hu/hu/node/85138Pirna Sonnenstein

Drezdától mintegy húsz kilométerre a Pirna kisváros feletti dombon egy festői kastélycsoport áll…Több mint 13 ezer embert gyilkoltak meg itt 1940-41-ben.(…) 1941-ben a társadalmi tiltakozás hatására a náci euthanázia programot leállították. Addig azonban 13720 embert, férfiakat, nőket és gyerekeket, fizikailag és mentálisan sérülteket egyaránt, gyilkoltak meg a kastélyban. A náci rezsim bukását követően is hosszú ideig hallgattak erről a történetről.(…) A német társadalom és értelmiség egy része azonban készen állt a náci múlttal való szembenézésre. 2000-től emlékhelyként működik a hajdani gyilkosságok helyszíne.”

A Wikipédián németül egy nagyon informatív komplex anyag található, az angol megfelelője is egészen rendben van. ( Talán mondanom sem kell, hogy az oldalnak nincs magyar fordítása. )
(Német) Wikipedia: NS-Tötungsanstalt Pirna-Sonnenstein, http://de.wikipedia.org/wiki/NS-T%C3%B6tungsanstalt_Pirna-Sonnenstein
(Angol) Wikipedia: Sonnenstein Euthanasia Centre, http://en.wikipedia.org/wiki/Sonnenstein_Nazi_Death_Institute

A forrásokat böngészve azt mondhatjuk, hogy a németeknek is sokáig tartott, míg sikerült a szembenézés a múltjukkal. Bár Drezda esetében talán lassíthatta/megszakíthatta a lélek- és tudattisztulási folyamatot, hogy mindjárt a másik típusú diktatúra váltotta az előzőt. Bár azt nem egészen értem, hogy ennek a másiknak mi érdeke fűződött ahhoz, hogy az első bűneit elmaszatolja, szőnyeg alá söpörje. Hacsak nem az, hogy az első diktatúra készséges közkatonáit a másik is remekül tudta használni. Az ilyen szolgák általában diktatúra-kompatibilisek, ahogy azt a történelmi és jelenkori nagy köpönyegforgatások alapján megfigyelhetjük.

(5) Kurt Vonnegut: Az ötös számú vágóhíd (1969) , http://hu.wikipedia.org/wiki/Kurt_VonnegutKurt Vonnegut at CWRU

… talán legismertebb, háborúellenes regénye, amelyben Drezda személyesen is megtapasztalt, 1945-ös szőnyegbombázásának állított emléket. (…) Vonnegut ebben a regényében használta először híressé vált, szarkasztikus, összegző mondatát: valahányszor a halálról esik szó, a szerző hozzáteszi: „Így megy ez” (angol eredetiben „And so it goes”).”

(6) Céline Van Gysel: Kangaroo: an Australian icon, http://germanamur.blogspot.com/2011/12/kangaroo-australian-icon.html
(7) Nemzetközi egyezményen alapuló hatályos magyar törvény tiltotta és tiltja fasiszta szervezetek működését Magyarországon: Párizsi békeszerződés 1947
(8) Australian Koala Foundation (AKF), https://www.savethekoala.com
(9) Esetleges félős, vagy támadni vágyó olvasóim figyelmébe meg- ill. lenyugtatásul: igen, tudatában vagyok az “árny” mibenlétéről. Ezért kijelentem, hogy az árnyat ismeretterjesztő, oktatási, tudományos, művészeti célból és a történelem, illetve a jelenkor eseményeiről szóló tájékoztatás céljából, röviden és tömören: szemléltetésül követtem el. http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=97800004.TV#pr1768

___________________________________________
Kapcsolódó post e blogban: https://evitae.wordpress.com/2012/04/16/mint-utolso-felvonas/

%d blogger ezt szereti: